Sinônimo de machuchu

1 sinônimo da palavra machuchu:

Fruto verde e comestível do chuchuzeiro:

1 chuchu.

« machuchu »